5 hlavných dôvodov, prečo majú sex muži

sex muž

1. Daná žena ma priťahovala.
2. Je mi to príjemné.
3. Chcel som si trochu užiť.
4. Je to zábava.
5. Chcel som vyjadriť náklonnosť.