5 hlavných dôvodov, prečo majú sex ženy

žena sex

1. Daný muž ma priťahoval.
2. Je mi to príjemné.
3. Chcela som si užiť fyzické potešenie
4. Chcela som vyjadriť danej osobe náklonnosť.
5. Chcela som vyjadriť lásku.